Методи за обучение на кучето и изработване и заучаване на навици

Методи за обучение на кучето и изработване и заучаване на навици

 

Механичен метод на обучение на кучето – използуват се механични дразнители с тяхна помощ се изграждат принудителни двигателни реакции- сядане, лягане, пълзене, прескачане и др. Механичните въздействия понякога предизвикват у кучето страх и подтиснатост. Затова обучаващият е длъжен да ползува умело механичния метод за обучение на кучето.


Вкусово поощрителен метод на обучение – базира се на формирането у кучето на мотивация на избирателен апетит. При този метод на обучение кучето не изпита глад, но на него му се предлага лакомство. Този метод на обучение на кучета се използува за изработването на общо дисциплинирани навици и формиране на послушанието. Навиците се изработват сравнително бързо и ефекта е траен.

 

Контрастен метод на обучение -   състои се от последователно редуване на неприятни и приятни въздействия за кучето. Този метод за обучение на кучета широко се използува при кучета дадени за обучаване в школа. Също така способства за изработването на точна и безотказна работа на кучето при различни условия.

 

Подражателен метод на обучение на кучето – при този метод на обучение у кучето се формира подражателно поведение на друго куче, човек или други животни. Базира се на вродения подражателен режим у животното. Когато едно куче започне да лае започват и останалите.

 

 

ЕТАПИ В ЗАУЧАВАНЕТО НА НАВИЦИ

 

Навиците у животните са неосъзнати. Те се изработват и представляват условни рефлекси.

 

В процеса на изработване на навици се наблюдават няколко основни етапа:
1 – изработване на първоначален условен рефлекс
2 – изработване на следващите и допълнителните условни рефлекси. Усъвършенствувайки първоначалния, започва последователно изработване на нови рефлекси при разнообразни условия.
3 – укрепване на навика до автоматизиране. Постига се чрез многократно повторение – създава се динамичен стереотип. 

ПРАВИЛА ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА НАВИЦИ У КУЧЕТО

Необходимо е да се съблюдават редица правила при обучението на кучето. Първото – координиране на различните дразнители при изработване на навика.

Необходими са два дразнителя – команда /условен/ и лакомство /безусловен/.Съчетаното прилагане на условните и безусловните дразнители следва да се повтаря многократно.
На първо време изработването на навиците трябва да става при отсъствие на странични дразнители, които нежелателно биха събудили у кучето ориентировъчно-изследователския инстинкт и отвличане на вниманието му. С времето обстановката трябва да се усложнява постепенно, така че кучето да може да работи при всякакви условия.
От голямо значение е при създаване на навици кучето да има нормална работоспособна нервна система, да бъде кучето здраво и бодро. Навици не могат да се формират при болно или разгонено куче.
В процеса на обучение на кучето е нужно да се поддържа оптимален режим на упражненията, с оглед степента на активност и отдаденост на кучето в процеса на обучение и работа.

Venci Dachevski

Инструктор обучение на кучета в училище за кучета CHAMPION и управител на хотел за кучета и котки CHAMPION. От 2010 г. съм национален съдия по работа към Българската Републиканска Федерация по Кинология.

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Котакти

Адрес

ул. "Васил Левски" №37,

кв. Гурмазово, гр. Божурище, 2226

Имейл адрес

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефонен номер

0885 274 258

Свържете се с нас

Галерия

JoomShaper