БЛОГ

Благодаря Ви че посетихте моя БЛОГ посветен на работата ми като инструктор обучение на кучета, както и БЛОГ по всички теми свързани със спорта с кучета. Аз съм инструктор обучение на кучета и национален съдия по работа към БРФК, с обучение на всички породи кучета се занимавам активно от 2005 г. От 2011 г. работя и в моя хотел за кучета и котки CHAMPION разположен на 20 минути от центъра на гр. София.

09 Dec
Шесто помощно училище съвместно с Еко-център VA Westwood Vol. 3 kostenlos downloaden към Зоологическа градина гр.София и Венци Дачевски проведе терапевтично мероприятие „Канис - терапия” - терапия с куче насочена към децата от аутистичния спектър и деца с увреждания с цел подобряване на адаптацията и социализацията на деца с аутизъм в реалния живот с помоща на обучени кучета.
Read more...
08 Apr
Начално обучение на кучето - приучване към името Официалното име на кучето е вписано в родословието. Обикновено освен официално име кучето се нарича с псевдоним и той представлява първата и най-често употребявана команда. Прилага се не само в процеса на обучение, но и във всички случаи на общуване на водача с кучето. За псевдоним трябва да е подбрано кратко и звучно – едно или двусрична дума съдържаща някоя звучна съгласна: ж, з, р, с, ц, ч, ш и щ.
Read more...
08 Apr
Началното възпитание в обучението на кучето е свързано с установяването на правилни взаимоотношения между кучето от една страна и от друга страна човека и неговата среда – контакт. Процеса започва от 45-ия ден и продължава до края на третия месец. Започва в жилището или двора, където кучето постоянно обитава. Продължава и при извеждането на кучето. Препоръчва се да се провежда главно от собственика на кучето.
Read more...
08 Mar
Механичен метод на обучение на кучето – използуват се механични дразнители с тяхна помощ се изграждат принудителни двигателни реакции- сядане, лягане, пълзене, прескачане и др. Механичните въздействия понякога предизвикват у кучето страх и подтиснатост, за това водача е длъжен да ползува умело механичния метод за обучение на кучето. Вкусово поощрителен метод на обучение – базира се на формирането у кучето на мотивация на избирателен апетит
Read more...
07 Mar
Кучето се подава на много и различни форми на обучение. В тази статия на моя блог ще се спра на следните основни форми на обучение на кучето: чрез привикване, чрез импринтинг, обучение на кучета чрез създаване на условни връзки, условни действия и обучение чрез игра.
Read more...
28 Feb
В зависимост от произхода си дразнителите прилагани в процеса на обучение на кучета могат да се разделят на три групи: вътрешни, външни и антропогенни. В зависимост от вида на реакцията дразнителите могат да бъдат разделени на условни и безусловни. Важно е да се имат в предвид всички особености в поведението на кучето, в следствие на въздействието на тези дразнители, защото те оказват пряко влияние върху целия процес на обучение на кучето.
Read more...
27 Feb
Под  термина  „обучение на кучета”, мнозина кинолози разбират осмисления процес на целенасочено, планирано и поетапно преподаване от страна на водача (инструктура) и от заучаване от страна на обучаемото куче. Тук се има предвид  само системното изработване VA Westwood Vol. 3 kostenlos downloaden на онези навици и умения в процеса на обучение на кучето, които биха били в услуга не толкова на самото куче, колкото на човека. Но трябва да се има в предвид, че адекватното и полезно поведение на всички кучета се формира активно и в процеса на извънпланираното обучение на кучето.
Read more...

Котакти

Адрес

ул. "Васил Левски" №37,

кв. Гурмазово, гр. Божурище, 2226

Имейл адрес

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефонен номер

0885 274 258

Свържете се с нас

Галерия

JoomShaper